روزشمار به دنیا آمدن فرزند من
Lilypie 2nd Birthday Ticker
دوشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1386
دوشنبه خوب

امروز ساعت ده بود که مامانت باهام تماس گرفت. چند تا اسم خوشگل برات پیدا کرده،‌ البته همشون فارسی. چون من از اسم های عربی اصلا خوشم نمی یاد. دلیلی هم نداره که بیام اسم عربی برات انتخاب کنم. مگه عربها میان اسم فارسی رو بچشون بذارن. حالا مامانت فقط یه مشکل کوچولو داره،‌ اونم اینه که هنوز معلوم نیست شما دختر خانوم تشریف دارین یا آقا پسر، پس مجبوره که برای هردو گروه اسم انتخاب کنه.
برای اون بابایی ها و مامانی هایی که میخوان برای کوچولوشون یه اسم،‌ حالا فارسی،‌ عربی، باستانی یا .... پیدا کنن،‌ من سایت http://esm.ir/Default.asp رو پیشنهاد می کنم.