روزشمار به دنیا آمدن فرزند من
Lilypie 2nd Birthday Ticker
دوشنبه 2 مهر‌ماه سال 1386
گزارش اول: ۷ هفته و ۵ روز

دیروز اول مهر بود که من و مادرت برای اولین بار به سونوگرافی رفتیم. بعد از کلی معطل شدن بالاخره تونیستیم ببینیمت.دکتر گفت که شما هفت هفته و پنج روزتونه... مادرت که اینقدر خوشحال بود که اشکهاش سرازیر شد. در ضمن شما در روز اول مهر کلا ۱۶ میلیمتر تشریف دارین و از تمام جوانب سالم و نرمال هستین. یه گازی از لپات میگیرم سر وقتش...