روزشمار به دنیا آمدن فرزند من
Lilypie 2nd Birthday Ticker
دوشنبه 9 مهر‌ماه سال 1386
پائیز
خوشگلم سلام، ببخش بازم دیر برات نوشتم. پائیز شده...من پائیز رو دوست دارم،‌(البته نه به اندازه بهار)، یه حال و هوای خاصی داره. من و مامانت تو پائیز خیلی باهم خاطره داریم... بیرون میرفتیم،‌ حرف میزدیم تا دم غروب می چرخیدیم تو ساعی،‌ ملت،‌ خیابونهای بارون خورده،‌ کافه های گرم... ترافیک که همیشه به موقع بود،‌ چون دیرتر از هم دیگه جدا میشدیم... تا باشه اگه خدا بخواد پائیز بعد با کالسکه تو، تو خیابونا قدم بزنیم گلکم...