روزشمار به دنیا آمدن فرزند من
Lilypie 2nd Birthday Ticker
یکشنبه 22 مهر‌ماه سال 1386
گلک شناسی از طریق کتاب

روز جمعه من و مامانت رفتیم شهر کتاب، نزدیک سر حافظ... اونوقت مامان خانومتون تا جایی که میتونستن کتابهایی راجع به نوزادن قبل و بعد از تولد خرید فرمودند... الان شما هفته دهم فکر می کنم باشین... عکست رو زده بود... الان شبیه یه سیب زمینی کوچولو هستی و داره اندامت شکل می گیره... اینقدر خندیدیم که نگو... یه سری کتاب هم مربوط به پرورش هوش و استعداد کودکان بود که خریدیم، البته از سه ماهگی بعد از تولد باید شروع به تمرین بشه... دیگه خودمون رو کشتیم دیگه