روزشمار به دنیا آمدن فرزند من
Lilypie 2nd Birthday Ticker
یکشنبه 11 آذر‌ماه سال 1386
تب،‌ سرفه ،‌ مامانی

مامانی زود خوب شو

این چند روز خیلی حالم گرفته بود... مامانی حسابی سرما خورده و حالش اصلا خوب نیست... دارو هم که نمی تونه بخوره... رفته بودیم آزمایشگاه که برگشتنی یهو هوس معجون کردم... رفتیم باهم دوتا لیوان بزرگ معجون خوردیم و یه کم قدم زدیم... ولی هوا سرد بود، همین باعث شد که سرما بخوره ... جمعه هم که با دوست مامانی و همسرش بیرون بودیم،‌ باز هم هوا سرد بود... یه مقدار بی دقتی کردم... دو سه شب اصلا نمی تونست از سرفه بخوابه... تاصبح بیدار بود... بازهم امروز رفته سرکار ... هرچقدر اصرار کردم که امروز رو نره نشد.... امروز حالم گرفته است.