روزشمار به دنیا آمدن فرزند من
Lilypie 2nd Birthday Ticker
چهارشنبه 14 آذر‌ماه سال 1386
گلک شیطونی یاد گرفته

تو این همه گرفتاری سرماخوردگی مامانی، یه چیز خیلی دیگه بامزه بود... اونم این بود که مامانی می گفت من تا می خوابم گلک شروع به تکون خوردن میکنه... گاهی اینقدر زیاد که من رو هم از خواب بیدار می کنه... اما وقتی بیدارم خیلی کم پیش میاد تکون بخوره... شیطونی رو از الان یاد گرفته.