روزشمار به دنیا آمدن فرزند من
Lilypie 2nd Birthday Ticker
چهارشنبه 21 آذر‌ماه سال 1386
یه خبر مهم
امروز بعد از ظهر مامانی می خوان تشریف ببرن که خانوم دکترشون براشون یه سونوگرافی برای تعیین جنسیت بنویسن.... بعد تا هفته دیگه معلوم می شه که گلک ما دختر خانوم هستن یا آقا پسر... یعنی اینکه تا هفته دیگه معلوم می شه بنده پدر قراره دوماد دار بشم یا عروس دارحالا من میخوام هر کدومتون نظرتون رو بنویسید....دختر یا پسر؟