روزشمار به دنیا آمدن فرزند من
Lilypie 2nd Birthday Ticker
شنبه 22 دی‌ماه سال 1386
یه عالمه تعطیلات

چه خبرا بابایی


به اطلاع گلک خودم برسونم که هفته قبل حسابی بابایی تو تعطیلات بود. یعنی اول که اعلام کردند دوشنبه و سه شنبه تعطیل ولی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی باز هستند،‌بابایی مامانی رو رسوند به سرکار ولی خودش برگشت خونه. بعدش هم که چهارشنبه ای گفتند همه جا باز هست الا دانشگاهها که خوب باز هم بابایی تعطیل شد. فقط خیلی مامانی حرص می خورد. می گفت من تو امتحاناتم هست و به تعطیلات احتیاج دارم،‌اونوقت هی تو تعطیل میشی، مامانی امروز شنبه امتحان داشت، ولی خوب امروز هم امتحانات برگزار نمی شه. ولی خودمونیم ها،‌ دیگه داشت حوصله ام سر میرفت. البته منم بیکار ننشستم و کمد دیواری اتاق شما رو درست کردم. آی چه حالی می داد که موقع مدرسه هامون بود و این همه تعطیل می شدیم. فقط برف بازی...گلکم سرما نخوری.