روزشمار به دنیا آمدن فرزند من
Lilypie 2nd Birthday Ticker
شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1387
یکسالگی نه ماه و نه روز

سیزدهم شهریور 

وبلاگ نه ماه و نه روز یکساله شد...

?
یکسال از روزی که تصمیم گرفتم برای گلک بنویسم گذشت... 

یکسال و دوهفته از وقتی که من و مامانی خبردار شدیم که داریم سه نفره می شیم گذشت 

با همه خاطراتش 

امیدوارم که همه مامانی ها و بابایی ها قدر این روزهای خوب رو بدونن 

از همه عزیزانی که تو این یکسال با ما بودن و کلی پیغامهای قشنگ میذاشتن ممنونیم 

براتون بهترین آرزوها رو داریم 

برنده مسابقه ما 

کارمند کوچولو 

صدای شکسته
برنده یکسال اشتراک خوندن وبلاگ سام...